การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี

* หมายเหตุ : นอกเขตพื้นที่บริการ ไม่รวมค่าเดินทาง ในการซ่อม

#####################################